T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

23 Şubat 2024 00:00:00

İ L A N

Sayı : 2023/283 Esas05/09/2023 Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Işıklar köyünde bulunan534parsel numarasında kayıtlı taşınmazın hissedarlarından Ümmühan'a Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1114 E. 2012/1360 sayılı kararı ile kayyım tayin edildiği ve gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikalinin sağlanması istenmiş olduğundan, Ümmühan'dan haber alınamadığından, bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememizin 2023/283 Esas sayılı dava dosyasına bildirmeleri ve gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu MedeniKanunun33.maddesi uyarınca ilanolunur.05/09/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01989599