T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

12 Şubat 2024 00:00:00

İ L A N


Sayı : 2023/426 Esas08/01/2024 Konu : Gaiplik İlanı (2. İlan)MALİYE HAZİNESİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Arslanca köyü, 72 ada 13 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Mehmet oğlu Ahmet'e Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/310 Esas 2010/392 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edilmiş olup, Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/997 Esas 2010/739 Karar sayılı ilamı ileÇanakkale ili, Merkez ilçesi, Arslanca köyü, 72 ada 13 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığının giderilmesine karar verilerek Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2010/22 Esas sayılı dosyasında taşınmazın satışı sonucunda Mehmet oğlu Ahmet hissesine düşen bedel için Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesinin AK004304 hesap numarasında vadeli hesap açılmış olup, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/426 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Mehmet oğlu Ahmet gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu ikinci kez ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01982077