T.C. ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

20 Nisan 2024 00:00:00

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/12

MALİKLERİN ADI SOYADI: ALPER TORUN -14417076572 ve diğer müşterek
hisse sahipleri
BULUNDUĞU YER: ERZURUM İLİ, ÇAT İLÇESİ, OYUKLU MAHALLESİ
ADA PARSEL NO: 165 ADA 51 PARSEL
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare olan Teiaş Genel Müdürlüğü tarafından, cinsi ve niteliği tarla vasıflı olan, malikleri yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyalarında dava açılmıştır. Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Teiaş Genel Müdürlüğü karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı olan dosyasına sunulması, 2942 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.12/03/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02019580