T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

09 Haziran 2023 00:00:00

ESAS NO: 2023/119

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER

: KASTAMONU İLİ, CİDE İLÇESİ

MEVKİİ

: KUYUPINARI

MAH./KÖY.

: NANEPINARI KÖYÜ

ADA NO

: 121

PARSEL NO

: 5

TAŞINMAZ NİTELİĞİ

: FINDIK BAHÇESİ

YÜZÖLÇÜMÜ

: 7.188,22

MALİKİNİN ADI-SOYADI

: AKİF DAĞLI, ALAATTİN DAĞLI, ARİF KARAMAN, ARSLAN DAĞLI, ASIM DAĞLI, ASYE AYDIN, AYLİN IŞIK, AYSUN IŞIK, AYŞE GÖRGÜLÜ, AYŞE GÜVEN, BAHATTİN DAĞLI, BAHTİYAR ÖZEKEN, BAYRAM KARAMAN, BURCU TEZCAN, CELİL KOÇ, EMRE DAĞLI, EREN DAĞLI, FATİH IŞIK,ŞENNUR GÜMÜŞ, ŞİRİN DAĞLI, TALİP IŞIK, UFUK DAĞLI, VEDAT BURAK KOÇ, YAKUP DAĞLI, ZEHRA AYDIN

KAMULAŞTIRMAYI
YAPAN İDARE ADI

: TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kastamonu ili, Cide İlçesi Nanepınarı Köyü 121 ada 5 parselde bulunan davalılara ait tarla vasfındaki taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilecek irtifak hakkı üzerinde TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/119 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01842633