T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

26 May 2023 00:00:00

ESAS NO: 2023/160

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

: KASTAMONU İLİ, CİDE İLÇESİ

MEVKİİ

TELİMLİK

MAH./KÖY.

NANEPINARI KÖYÜ

ADA NO

: 128

PARSEL NO

: 1

TAŞINMAZ NİTELİĞİ

: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ

: 9.441,62

MALİKİNİN ADI-SOYADI

: NARİYE DAĞLI, LÜTFİ ÇELİK, BAHATTİN DAĞLI, MEHMET DAĞLI, RIFAT DAĞLI, AYŞE GÖRGÜLÜ, MUHİTTİN DAĞLI, SEZER DORUK, SAİDE AYGÜN

KAMULAŞTIRMAYI
YAPAN İDARE ADI

: TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kastamonu ili, Cide İlçesi Nanepınarı Köyü 128 ada 1 parselde bulunan davalılara ait tarla vasfındaki taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilecek irtifak hakkı üzerinde TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/160 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01833761