​T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

25 Nisan 2024 00:00:00

ESAS NO : 2023/301 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

: BÖĞRÜDELİK MAH.

PARSEL NO

: 3209

VASFI

: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ

: 2349,40 m2lik alanda irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI

: ARZU ÖZGENÇ
AYŞE SİME
AYŞEGÜL KUZULU
BAHAATTİN TAVUKCU
CEMİLE İŞLEK
EMİNE ÇAĞLAYAN
ERKAN ŞAHİN
FATMA ÇELİM
FATMA TAVUKCU
FELEK ÇELİM
HACER ÇOBAN
HAKAN ÖZGENÇ
HALİT ÖZGENÇ
HALİT TAVUKCU
HALİT TAVUKCU
HAMİT TAVUKC
HANİFE ŞAHİN
HEDİYE KASAP
İBRAHİM ÇELİM
MELİHA DÖNMEZ
MURAT ÖZGENÇ
NURCAN YAVAŞ
ÖMER ŞAHİN
ÖZCAN ÇELİM
SITKI KAHRAMAN
SÜLEYMAN ŞAHİN
YASİN ŞAHİN
YUSUF ÖZGENÇ
YUSUF ŞAHİN
ZELİHA ŞAHİN
ZÜHRE ŞAHİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/301 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02019405