​T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

25 Nisan 2024 00:00:00

ESAS NO : 2023/339 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

: BÖĞRÜDELİK MAH.

PARSEL NO

: 3052

VASFI

: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ

: 1518,63 m2lik alanda irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI

: HASAN DEMİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/339 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02019452