T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

06 Aralık 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/129 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER

: Malatya/Darende/Çukurkaya

MEVKİİ

: Çuvallı

ADA NO

: 202

PARSEL NO

: 2

YÜZÖLÇÜMÜ(irtifak)

: 1.010,52 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI

: Hasan Gazi ÖZÇELİK ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI

: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ

: EPDK 9245-46 no'lu karar

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/129 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01943733