T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

14 Haziran 2024 00:00:00

Örnek No:55*

2023/35 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Honaz İlçe, Menteşe Mah. 112 Ada, 1 Parsel sayılı, 16.487,01 m2 yüzölçümlü, tapuda tarla vasıflı taşınmazın rızai taksim yapılarak 3 parça halinde kullanıldığı, güneydoğusunda kalan kısmında klasik kapama kiraz bahçesi olup15-16 yaşlarında 145 kiraz ağacı dikilidir. Kirazların yanında ve sınırlarda 15-16 yaşlarında 8 adet ayva, aynı yaşlarda 8 adet şeftali, aynı yaşlarda 8 adet kayısı, aynı yaşlarda 15 adet erik ağacı dikilidir. Çift sıralı damla sulama sistemi mevcuttur. Bu kısmın yüzölçümü 3.550,00 m2.dir. Taşınmazın batısında kalan kısım da klasik kapama kiraz bahçesi olarak kullanılmakta, içinde 15-16 yaşlarında 310 adet kiraz ağacı dikilidir. Kirazların yanında ve sınırlarda 15-16 yaşlarında 33 adet ayva, aynı yaşlarda 35 adet zeytin ve zeminde çift sıralı damla sulama sistemi mevcuttur.Bu ksımda bağ evi niteliğinde 2 katlı yığma/çelik her kati 21 m2 alanlı toplamda 42 m2 alanlı yapı vardır.Bu kısmın yüzölçümü 9.630,00 m2.dir. Kuzeyde kalan kısım ise boş durumdadır. Taşınmaz Honaz ilçesinde 2400 mt, Menteşe Mah.ne 1700 mt. uzaklıktadır. Güneybatı ve kuzeybatı yönlerinde kadastral yolu cephelidir. Diğer yönleri tarım arazileri ile çevrilidir. Verim durumu iyi, kot farkından dolayı 4 kademe halinde, 2. Sınıf sulanabilir, imar uygulaması görmemiş tarım arazisidir. Taşınmazın ulaşımı kolaydır.
Kıymeti : 3.473.742,00 TL.
KDV Oranı: %10


Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:35

11/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02048109