T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

22 May 2024 00:00:00

Örnek No:55*

2024/19 SATIŞ TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri; Denizli İl, Pamukkale İlçe, Irlıganlı Mahalle, 371 Ada, 31 Parselde kayıtlı tarla nitelikli taşınmaz. İmar durumu yok. Adresi: Denizli İli Pamukkale İlçesi Irlıganlı Mah.
Yüzölçümü : 13.447,83 m2
Kıymeti : 6.410.177,13 TL
KDV: %10
Kaydındaki Şerhler: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dsi

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 14:47 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/06/2024 - 14:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:47 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/07/2024 - 14:47

18/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02035525