T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

10 Aralık 2023 00:00:00

ESAS NO: 2022/157+567+667+669+565 Esas sayılı dosyalar

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;
2022/157 Esas sayılı dosyasından davalılar Aysel Aydın, Bayram Ali Çoban, Döndü Çoban, Galip Çoban, Güler Çoban, Gülsüm Arılık, İbrahim Çoban, Kadir Çoban, Keskin Çoban, Murat Çoban, Mustafa Ali Çoban, Nebile Çoban, Nejla Pala, Osman Çoban, Osman Berk Çoban, Pakize Özcan, Şule Karataş aleyihine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi Mahallesi, Bozyümsek Mevkii, 359 parsel sayılı taşınmazın 4.323,21 m² 'lik kısmında,
2022/567 Esas sayılı dosyasından davalı Emir Fadim Dağdelen aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 205 Ada 11 parsel sayılı taşınmazın 248,42-m² 'lik kısmında,
2022/667 Esas sayılı dosyasından davalılar Muharrem Peker, Nedim Peker aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Üzerlik Mahallesi, Söğütlük mevkii, 205 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 534,77-m² 'lik kısmında,
2022/669 Esas sayılı dosyasından Ayşe Yürekten, Endaze Şimşek, Gökçe Bartal, Hakkı Gündoğar, Hatice Tozun, İnci Dereli, İsmail Gündoğar, Mehmet Sınlık, Meryemana Kalkınç, Mustafa Ali Gündoğar, Naşide Gündoğar, Neslihan Bartal, Safiye Demir, Tevfik Gündoğar, Turgut Sınlık aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karakova Mahallesi, 223 parsel sayılı taşınmazın 189,70-m² 'lik kısmında,
2022/565 Esas sayılı dosyasından davalı Makbule Derya Özent aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 203 Ada 7 parsel sayılı taşınmazın 55,16-m² 'lik kısmında daimi irtifak hakkı ile yine 1117,29-m²'lik kısmında daimi irtifak hakkı olacak şekilde kamu yararı kararı verildiği,
Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi olduğu,
Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,
Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi'ne yöneltmesi gerektiği,
Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 05/12/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01948148