T.C. EDİRNE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

22 Şubat 2024 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2024/87 Esas
Edirne ili Merkez ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi 1525 ada 18 parsel sayılı taşınmaz maliki "İsmail oğlu Emin" isimli kişinin kimlik bilgileri tespit edilemediğinden "İsmail oğlu Emin" isimli kişiyi tanıyan, bilen olup olmadığı hakkında ülke genelinde yayınlanan yüksek trajlı bir gazetede "İsmail oğlu Emin"in sağ olduğu ve yaşadığı yer hakkında bilgisi bulunan kişilerin TMK 594 madde uyarınca varsa mirasçılarının ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01988682