T.C. ELMADAĞ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

30 Kasım 2023 00:00:00

Kasten Yaralama suçundan mahkememizin 2021/648 esas 2023/520 sayılı 23/03/2023 tarihli kararıyla verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA DAİR KARAR ile diğer sanıkların istinaf başvuru dilekçeleri Bekir ve Yeter oğlu, 10/11/1998 Elmadağ doğumlu, Ankara doğumlu, Ankara, Elmadağ, Deliler nüfusuna kayıtlı BEYTULLAH KARAGÖZ' e gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01941213