T.C. ERDEMLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

26 May 2023 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2021/817 Esas
DAVALI : 1- YİĞİT MUSTAFA TOPÇU
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Mersin ili Erdemli ilçesi Alata Mah. 389 ada 19 parsel sayılı taşınmazı üzerinde ortaklığın giderilmesi olup,
Belirtilen taşınmaz üzerinde hissedar olan Yurder Rüştü ve Fatma oğlu 1994 doğumlu 29434863470 T.C. Kimlik nolu Yiğit Mustafa Topçu'nun tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilememiş ve tebliğ yapılamamış olmakla,
Durusma Günü:19/10/2023 günü saat:09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı HMKsayılı yasanın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01835322