T.C. ERMENEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

29 Kasım 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/495 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili davasında;
Aşağıda yazılı taşınmazların; bulunduğu yer, ada ve parseli, miktarı, malikin kimliği, kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka ismi belirtilen taşınmazların, kamulaştırma işlemine ve bilirkişilerce belirlenen malın değerine ilişkin itirazı olanların, itiraza dayanak tüm savunma ve delilleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde mahkemeye yazılı olarak itirazlarını bildirmeleri,
Hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ( 1 ) ay içinde itiraz etmedikleri taktirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceği hususu İLAN OLUNUR. 20/04/2023
ESAS NO : 2023/495 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER

: Karaman İli, Ermenek İlçesi, Güllük Mahallesi

MEVKİİ

: Güllük Mahallesi

ADA NO

: 150

PARSEL NO

: 25

VASFI

: Yol

YÜZÖLÇÜMÜ

: 7.706,31 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI

: MUSTAFA ÖZTAŞ, SULTAN KIRPINAR, ALİME ÇAĞLAR, HALİL ÖZTAŞ

ESAS NO : 2023/209 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER

: Karaman İli, Başyayla İlçesi, Şirindere Mah.

MEVKİİ

: Kadıözü

ADA NO

: 248

PARSEL NO

: 5

VASFI

: Elma Bahçesi

YÜZÖLÇÜMÜ

: 772,64 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI

: ABDURRAHMAN DALLIGÜL
AHMET KEKLİK
AHMET ALİ ÇİFTÇİ
ALİ ÇİFTÇİ
ALİME KUYUMCU
AYNUR BELDİRAN
DUDU AKKURT
DURAN KEKLİK
DURMUŞ KEKLİK
FADİME CEVİZ
GÜLAY AKKURT
MEHMET DALLIGÜL
OSMAN DALLIGÜL
ŞANSAL ŞAHİN
ŞERİFE DALLIGÜL
ZEHRA ÖNEL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI

: Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ

: Yol, inşaat emniyet sahası tesis etmek amacıyla yapılan kamulaştırmadır.

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA

: TC Ziraat Bankası, Başyayla Şubesi

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20/04/2023
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/495 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/11/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01939818