T.C. ERZİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

09 Haziran 2023 00:00:00

Sayı :2021/276 Esas

İLAN

Erzin 1.Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya no: 2021/276 Davacı, NUH KOZAK tarafından Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)talep edilen; Hatay İli, Erzin İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 908 Ada 299 Parsel Sayılı taşınmaz ile çevrili tarla niteliğindeki taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur. Duruşma Tarihi:17/10/2023 günü saat 10:00

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01843196