T.C. ERZURUM 3. İŞ MAHKEMESİNDEN

26 May 2023 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2021/409 Esas

DAVALI : ERAY TEKSTİL TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan hizmet tespiti davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı Hülya Ermiş tarafından sunulan dava dilekçesinde; kendisinin, davalı Eray Tekstil Tic.A.Ş.'de 1992 yılı Aralık ayında işçi olarak işe başladığını, yaklaşık 4,5 ay çalıştıktan sonra 1993 yılı nisan ayında işten çıktığını, Erzurum SGK'ya hizmet toplamını çıkarmak için dilekçe ile başvurduğunda tarafına verilen cevabi yazıda, 30263,025 sicil nolu Eray Tekstil A.Ş. iş yeri tarafından adına işe giriş bildirgesi verildiğini ancak iş yeri tarafından kuruma ilgili dönemlere ait dönem bordroları verilmediğinden şahsına ait hizmetin bulunmadığı bilgisi verildiğini, davalı iş verence sigorta primlerinin yatırılmadığını öğrendiğini, bu durumun kendisini mağdur ettiğini belirterek davanın kabulü ile davalı Eray Teskstil Sanayi A.Ş.'de 1992 yılı Aralık ayından 1993 yılı Nisan ayına kadar çalışmış olduğunun tespitine, ödenmeyen sigorta primlerinin yatırılması ile sigorta hizmetlerinden yararlandırılmasınakarar verilmesini dava etmiştir.
İHTAR: "ilanen tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde usulüne uygun cevap dilekçesini sunmanız hususu ihtar ve tebliğ olunur."
Duruşma Günü: 19/07/2023 günü saat: 08:50'da duruşmada hazır bulunmanız veya kendisini bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ihtar olunur.
İşbu ilanen tebligatın Teb.K.31.md.uyarınca ilandan 7 gün sonra yapılmış sayılacağı teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01835325