​T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

14 Haziran 2024 00:00:00

İ L A N

DOSYA NO : 2021/1377 Esas
KARAR NO : 2022/282

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/02/2022 tarihli ilamı ile 2500 TL ADLİ PARA, 3000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Rahım ve Melihe30/11/1979 doğumlu,SAMANEH RASHIDI adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 11.06.2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02048178