​T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

14 Haziran 2024 00:00:00

İ L A N

DOSYA NO : 2021/1443 Esas
KARAR NO : 2022/60
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/01/2022 tarihli ilamı ile 3 AY 10 GÜN HAPİS, 160 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Tang Zeng Ming ve Wu Mie Er 17/05/1986 doğumlu, ZIYUN TANG adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 03.05.2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02048238