T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

30 Kasım 2023 00:00:00

İ L A N

DOSYA NO : 2021/1367 Esas
KARAR NO : 2022/1275
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/10/2022 tarihli ilamı ile 820 TL ADLİ PARA, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Hassan Aly ve Fatma10/06/1962 doğumlu,ALY HASSAN ALY SAAD adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 27.11.2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01941331