​T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

13 Haziran 2024 00:00:00

İ L A N

DOSYA NO: 2021/663 Esas
KARAR NO: 2024/530
Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/05/2024 tarihli ilamı ile 13/4 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Jamal ve Ibtısam oğlu, 14/04/1985 doğumlu, ADAM ALBESS tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 11.06.2024

#ilangovtr

BASIN NO:ILN02047633