T.C. GEMLİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

26 May 2023 00:00:00

Örnek No:55*

2017/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Yalova İli Armutlu İlçesi Karşıyaka Mahallesi Saat Bahçe Mevkisi 797 Ada 25 Parsel sayılı taşınmaz 2.920,74 m2. Yüzölçümlü ?Zeytinlik? vasfında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın köy yerleşik alanı dışarısında kalmakta olup, Şehir merkezine kuş uçuşu 2100 metre mesafede ve kadastro yoluna sınır olmadığı görülmüştür.
Adresi : Yalova İli, Armutlu İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde Bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 2.920,74 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 4.381.110,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 11:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 11:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 11:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:41

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01835330