T.C. GENÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

09 Haziran 2023 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2022/197 Esas
DAVALILAR : 1- DOĞANEVLER KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ Doğanevler KöyüGenç/ BİNGÖL
2- BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İnönü Bulvarı No:36 06510 Çankaya/ ANKARA
Genç Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/57 Esas sayılı dava dosyasında görülen Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) nedeniyle tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Davacı Abdullah YALIN tarafından, Bingöl ili, Genç İlçesi Doğanevler köyü 142 ada 1 ve 2nolu parsel 876,217m2' lik yüzölçümlü tapusuz taşınmazın Türk Medeni Kanununun 713. Maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle adına tesciline talep ve dava edilmiştir.
İş bu dava konusu taşınmazlar üzerinde üstün hak iddia edelerin veya davacıların davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına talep edebilecekleri veya davacıların davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01842584