T.C. GERCÜŞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

10 Temmuz 2024 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2024/21 Esas

DAVALI : 1- MENİCE TAŞAN Doruk KöyüGercüş/ BATMAN
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Davacı Enver TAŞAN tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasında hakkınızda yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen adresinize ulaşılamadığı, kayıtlarda herhangi bir adresinizin bulunamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma tarihi olan 19.09.2024 günü saat 11:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02.07.2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02058407