T.C. GÖLBAŞI(ANKARA)SULH HUKUK MAHKEMESİ

11 Haziran 2024 00:00:00

Sayı :2023/397 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; Dava konusu Ankara İli Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mah. 654 Ada 3 Parselde sayılı taşınmazla ilgili olarak mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasında; dava konusu taşınmazın maliklerinden davalı İbrahim Koç adına çıkartılan davetiyenin tebliğ edilemediği, Zabıta Marifetiyle yapılan araştırmadan da tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,Davalı İbrahim Koç'un duruşmanın bırakıldığı 02/07/2024 günü saat 09:35'te mahkememizde hazır bulunması veya kendisine bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunarak karar verileceği,
7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri uyarınca tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02046181