T.C. HARRAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

10 Haziran 2023 00:00:00

ESAS NO : 2022/136 Esas

DAVACI : Ali ALÇİÇEK(T.C. No:55513566130)
Büyüktürbe Mah. No:220 Harran/Şanlıurfa
DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ
İncili Pınar Mah Muammer Aksoy Bul Vali Li K Bi Nası Gaziantep Maliye Hazinesi Şehitkamil/ GAZİANTEP
2- HARRAN BELEDİYE
3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bamyasuyu Mah154 Sokakno:2 Haliliye/ ŞANLIURFA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu olan Şanlıurfa ili Harran ilçesi Büyüktürbe mahallesinde bulanan dava konusu tescil harici taşınmazın kuzeyinde 537 sayılı parsel, güney ve batısında 420 sayılı parsel yer almakta olup (detaylı krokinin yer aldığı bilirkişi raporu ekte gönderilmiştir); bahse konu taşınmaza ilişkin olarak TMK 713/4-5 maddesi gereğince yerel gazetede 1 defa, internet haber sitesinde 1 defa, mahkememiz divanhanesinde 1 defa ve taşınmazın bulunduğu mahallede muhtarlık divanhanesinde 1'er hafta ara ile 3 defa İLANINA, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenler var ise ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mahkememize itirazlarını içerir dilekçe ile başvurmaları gerektiği, aksi takdirde yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu TMK'nın 713. Maddesi gereğince İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01843553