​T.C. HATAY İNFAZ HÂKİMLİĞİNDEN

23 May 2024 00:00:00

İ L A N

DOSYA NO : 2023/3842 İnfaz Hâkimliği Dosyası
KARAR NO : 2023/4318

Hakimliğimizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 25/09/2023 tarihli ilamı ileSalah ve Safva oğlu, 01/01/1999 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MUHAMMED ILEVİhakkında açık ceza infaz kurumuna gönderilmesinekararı verilmiş, tüm aramalara rağmen hükümlüye ulaşılamaması nedeniyle; 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.21.05.2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02036972