​T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

13 Haziran 2024 00:00:00

Dosya No : 2014/234 Esas

İ L A N
SANIK: VAJA GUBELADZE, Ilıa ve Gulnara oğlu,
05/12/1972 KUTAISI doğumlu
IV. JAVAKHISHVILI STR. N33 KUTAISI GEORGIA adresinde oturur. İş adresi:
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 11/02/2020 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
Sanık VAZHA JISHKARIANI (VAJA GUBELADZE)'nın üzerine atılı bulunan resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de; .............. 5271 sayılı CMK'nun 223/2-a maddesi uyarınca müsnet suçtan sanığın BERAATİNE
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO:ILN02047838