​T.C. İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

03 Mart 2024 00:00:00

ESAS NO : 2023/437 Esas

DAVALI : AYŞE ULU (TC:25780798602)
KASTORHOF 4, KOBLENZ, 56068 9893 ALMANYA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 27/06/2024 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01995531