T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

10 Temmuz 2024 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2022/763 Esas
DAVACI : NAFİYE AKYOL
DAVALI : RIDVAN EREN Barbaros Mah. Barbaros Caddesi No:5 Şehzadeler/ MANİSA
Davalı RIDVAN EREN'e"Sulh için hazırlık yapmanız,16/10/2024 tarihinde saat: 09:30'da duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilan olunur.11/05/2021

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02058599