T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

03 Aralık 2023 00:00:00

İ L A N

DOSYA NO : 2022/1180 Esas
KARAR NO : 2023/575
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/05/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğinc 5 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Şakircan ve Nargülhan oğlu, 1994 doğumlu, Türkmenistan uyruklu UMITJAN KADYROV tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 3- Kararın tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunmaları halinde, o yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile ya da mahkeme zabıt katibine bu yönde beyanda bulunup düzenlenen tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, aksi halde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.29.11.2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01943760