T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

24 Şubat 2024 00:00:00

İLAN

Dosya No : 2023/130-Ceza Dava Dosyası 22.02.2024
Karar No:2023/552

MÜŞTEKİ : NUREDDİN ESAD, Muhammed ve Miyeser oğlu, 22/02/1996 HALEP doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yusufpaşa Mahallesi Sarayönü Caddesi No:39/1 Eyyübiye/ ŞANLIURFA adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:99323314802
SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Tehdit
SUÇ TARİHİ : 27/06/2020 - , 2022 -
SUÇ YERİ : İSTANBUL/FATİH, İSTANBUL/ŞİŞLİ
KARAR TARİHİ : 10/10/2023
Yukarıda açık kimliği yazılı müşteki Nureddin Esad yapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespiti ile gerekli tebligat işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip gereğince ilanen tebliğine, Türkiye geneli yüksek Trajlı ilk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve genel kategoriye dahil internet haber sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.22/02/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01990439