T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

29 Kasım 2023 00:00:00

İ L A N

DOSYA NO : 2021/376
KARAR NO : 2023/412
SANIK : ŞEFİK TOĞAR, (TC Kimlik No:38428425938) Arif ve Zeynep oğlu, 12/04/1978 KIRIKHAN doğumlu, HATAY, KIRIKHAN, Gültepe mah/köy nüfusunda kayıtlı. KENT /BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI adresinde oturur.
SUÇ : Hakaret, Birden Fazla Kişi İle Tehdit
SUÇ TARİHİ : 21/07/2019
SUÇ YERİ : İSTANBUL/BEYOĞLU
KARAR TARİHİ : 06/07/2023
Yukarıda açık kimliği yazılı hakkında Hakaret (TCK 125/1) maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Birden Fazla Kişi ile Tehdit (TCK 106/2-c) suçundan ise 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Sanık ŞEFİK TOĞAR'a mahkememiz gerekçeli kararı ile istinaf dilekçesinin tebliği işlemi yapılamadağından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.27.11.2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01941060