T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

10 Haziran 2023 00:00:00

DOSYA NO : 2014/286 Esas

KARAR NO : 2023/286
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/04/2023 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Abakary ve Meriem oğlu, 1987 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı OMAR DİABY tüm aramalara rağmen bulunamamış, tebligat tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ 5 GAZETEDE BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekceyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın As Ceza Mahkemesine dilekce vererek veya zabıt katibine beyanla bulunarak İstanbul Bölge Adliye mahkemesine istinaf isteminde bulunabileceği sanık tarafında hakkında verilen kararla ilgili süresinde yasa yollarına başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup , İLAN OLUNUR. 07.06.2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01843423