​T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

15 May 2024 00:00:00

İ L A N

DOSYA NO: 2022/65 Esas
KARAR NO: 2023/356
Kasten Öldürme, Yağma ve Yağmaya Teşebbüs suçundan sanıklar Abdulgaffar Gaffari, Arafat Nufranullah, Hisral Khan, Abdılsamet Abdullah haklarında mahkememizde yapılan yargılama sonundaaçık kimlik ve adresleri tespit edilemeyen Müştekiler, Acimel ve Necma oğlu 1992 Pakistan doğumlu Adil Abbas, Alemdar ve Belkıs oğlu 1998 Pakistan d.lu Ali Hasan, MuhammedAffizel ve Şinaz oğlu 1998 Pakistan d.lu Hassan Bilal, Muhammed Selim ve Kübra Bibi oğlu 1993 Pakistan d.lu Mohammed Teslim, Rahmetullah ve Hamide Bibi oğlu 1998 Pakistan d.lu Rahad Ali, Mohamed Sherıf ve Sakina Bibi oğlu 1986 d.lu Seccad Ekber ile Maktul 1990 Pakistan d.lu Safter Ali'nin tespit edilemeyen yasal mirasçılarına mahkememizce verilen hüküm ile Sanık Arafat Nufranullah ve Sanıklar müdafii Av.Ramazan Yıldırım, Av. Nuriye Sara Tanış, Av. Abdulkadir Hazım Çerkez'in istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiş olup,
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm ve yukarıda belirtilen sanık ve sanık müdafilerinin istinaf dilekçelerinin Yurt Geneli 50.000 Üstü yayın yapan bir gazetede ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus yayınlanması suretiyle İLANEN TEBLİĞİNE,
2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilanın tebliğ edilmiş sayılacağına, adı yazılı müşteki ve maktul mirasçılarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememiz zabıt katibine tutanak ile tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına istinaf talebinde bulunabileceklerine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 13.05.2024


#ilangovtr

BASIN NO: ILN02031464