T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

29 Kasım 2023 00:00:00

ESAS NO : 2022/226 Esas

DAVALI : MAHMUT ŞENGÜL - Türkoba Mah. Kooperatifler Cad. 29G/1Büyükçekmece/ İSTANBUL
Davacı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile davalılar, ADEM TİFTİK, MAHMUT ŞENGÜL, MEHMET ERİŞKİN, OKAN ÖZTÜRK, SATI MEHMET NURAL arasında mahkememizde görülmekte olanVakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması davası nedeniyle ;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adreste kaydınız olmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün TK. 30-31 maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 18/01/2024 günü saat: 10:20'da HMK 139. md. gereği sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin sürede tarafların dilekçede gösterdiği, ancak henüz sunmadığı belgeleri sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi için gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen sürede yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelip yargılamaya devam etmek istenmesi halinde gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. 10/11/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01940593