T.C. İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

23 Şubat 2024 00:00:00

İ L A N

DOSYA NO : 2022/381 Esas
KARAR NO : 2024/18
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/01/2024 tarihli ilamı ile Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma suçundan;
Sanık İbrahim ENGİZEK'in "Birden Fazla Kişi Tarfından Silahla Yağma" suçundan TCK'nun149/1/a-c-h maddesi gereğince 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ile VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZMETLERİNDEN MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezaları ilesanığınistinaf dilekçesi,
Müşteki;
Jasım ve Hamrah oğlu 02/11/1957 Irak doğumlu müşteki MOHAMMED JASIM MOHAMMED AL JANABI'nın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve sanığın istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin altında bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mağdurların yokluklarında karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememiz kaleminde tutulacak bir tutanak veya en yakın yer Ağır Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.02.2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01988877