T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

09 Aralık 2023 00:00:00

İ L A N

DOSYA NO : 2020/780 Esas
KARAR NO : 2023/1390
5607 Sayılı Kanuna muhalefet etmek hakkında kovuşturma yapılan MHD ZIAD ERKSOUS ( Zuheır ve Basema oğlu, 02/04/1997 DAMASCUS doğumlu ) hakkındamahkememizin 04/10/2023 tarihli 2020/780 esas 2023/1390kararı ile beraat kararı verilmiştir, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere 04/10/2023 tarihinde karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.07/12/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01947119