T.C. İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

10 Haziran 2023 00:00:00

Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesine Dair İlandır.

ESAS NO : 2022/7 Tereke
Mirasbırakanın Adı Soyadı ve Adresi : 51976262862 T.C. Kimlik numaralı HALİL ILGAZ
Ahmet ve Döndü oğlu, 01/02/1966 doğumlu, 19/04/2021 tarihinde vefat, son yerleşim yeri: Tuzla/ İstanbul
Mahkemesi : İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/03/2022 tarih ve 2021/764 Esas 2022/270 Karar sayılı Kararı ile en yakın yasal mirasçıları mirası reddetmiş olup İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/7 Tereke sayılı dosyasında TMK'nın 612. maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiye yapılmaktadır.
Duruşma Tarihi :06/07/2023 Tarih - Saat 11:24
Miras bırakan 51976262862 T.C. Kimlik numaralı HALİL ILGAZ'ın terekesinin 2022/7 Tereke sayılı dosyası ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,
Terekenin iflas hükümlerine göre murisin ölüm tarihi olan 19/04/2021 tarihi itibariyle tasfiyesinin açıldığı, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin İİK'nın 166.maddesine göre yapıldığı dosyada terekenin basit usulde tasfiyesine karar verildiği, tasfiye memuru olarak Av. Yağmur Ünsal Karaşen'in atandığı, ilan tarihinden itibaren alacaklıların 1 ay içinde alacak kaydı yaptırmaları için alacak kayıt dilekçesi ile bu dilekçeye alacaklarını ispatlayan evraklarla birlikte Mahkememize müracaat etmesi, müracaatta iflas başvurma harcı ile gerekli tebliğ giderlerini ödenmesi gerektiği ilan olunur.24/05/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01843549