T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

10 Haziran 2023 00:00:00

TEREKE TASFİYESİNİN TATİLİ İLANI

DOSYA NO : 2022/15 TEREKE
MURİS : CEVAD UYANIK (20794984430)
Yukarıda ad ve soyadı yazılı murisin terekesinde malvarlığı bulunmadığından İ.İ.K. 217 Maddesi gereğince terekesinin TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.
İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde 20.000-TL. Tasfiye Gider Avansının alacaklılar tarafından peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tereke tasfiyesinin KAPATILACAĞI ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01843623