T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

22 Şubat 2024 00:00:00

İ L A N

DOSYA NO : 2022/424 Esas
KARAR NO : 2023/518
Mahkememizin 03/10/2023 tarih 2022/424 esas, 2023/518 k. Sayılı ilamıyla Aydoğan ve Songül oğlu, 1988 doğumlu Elazığ, Karakoçan, Akbulak nüfusana kayıtlı sanık MİRKAN KAYA ' nın üzerine atılı Taksirle birden fazma kişinin yaralanmasına neden olma suçunu işlediği sabit görülerek TCK ' nun 89/4 maddesi gereğince 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği, verilen karara karşı tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı, gerekçeli kararın tebliğ edilemediği görülmüştür.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.01.2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01988663