T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

26 May 2023 00:00:00

02/05/2023 ESAS :2022/44

DAVACI :TANER AYDAR
DAVALI : Hasımsız
DAVA :GAİPLİK
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacının kardeşi olan, Peruze ile Halay'dan olma 01/01/1976 Göledoğumlu 44680476694 T.C. Kimlik nolu İRFAN AYDAR'ın 20 yıla aşkın zamandır haber alınamadığının belirtilmek suretiyle gaipliğine karar verilmesi istemi ile dava açılmış bulunmaktadır. Bu kişi hakkında bilgisi olanların M.Y'nın 33.maddesinin 2.bendi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurarak bilgi vermeleri rica olunur.02/05/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01834848