T.C. İSTANBUL ANADOLU 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

29 Kasım 2023 00:00:00

İ L A N

DOSYA NO : 2021/507 Esas
KARAR NO : 2021/784
Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/10/2021 tarihli ilamı ile 228/1, 228/1 maddesi gereğince 500 TL ADLİ PARA, 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Beysafa ve Hava oğlu, 10/06/1976 doğumlu, Kars, Arpaçay, Arslanoğlu mah/köy nüfusuna kayıtlı ALKAN ÜLKER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü ve Genel Kategoride yer alan bir İnternet Haber Sitesi İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.11.2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01940989