T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

04 Haziran 2023 00:00:00

Örnek No:55*

2022/1217 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1217 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , İSTİNYE Mahalle/Mevki , 380 Ada No , 53 Parsel No , 5/550 Arsa Payı , 33.065,14 Yüz Ölçümü , Mesken Nitelikli A9 Blok-1+Çatı Katı-4 Nolu B.B. Bağımsız Bölümün 1/2 Hissesi.
Adresi : İstinye Poligon Mahallesi, Sarıyer Caddesi,Seba Roval Konakları Sitesi,A9 Blok, No:91/9 Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti : 15.500.000,00 TL KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2023 - 14:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 14:31

01/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01840253