​T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

25 May 2024 00:00:00

ESAS NO : 2024/122 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER

: İzmir ili, Bornova İlçesi

MEVKİİ

: Yaka Mahallesi

ADA NO

: 192

PARSEL NO

: 32

MALİKİN ADI VE SOYADI

: Abdullah Kotay ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI

: Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/122 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/05/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02038309