T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

29 Kasım 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/549 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER

: İzmir

MEVKİİ

: Konak İlçesi,Gürçeşme Mahallesi

ADA NO

: 41592

PARSEL NO

: 15

MALİKİN ADI VE SOYADI

: Kadri İnce, Uğur İnce, Kadriye Altunlu, Elif Yeşil

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI

: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/549 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/11/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01940659