​T.C. İZMİR 13. AİLE MAHKEMESİ

11 Haziran 2024 00:00:00

Esas No : 2023/729

İLAN
Davacı Tatıana SOLUK vekili tarafından davalı Mert Şehzat ZAZAOĞLU aleyhine açılan boşanma davasında aranan şahıslardan olan davalıya ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
Davalı Mert Şehzat ZAZAOĞLU'nun (T.C. No:68002258348) HMK'nun 147. md gereğince tahkikat duruşma tarihi olan 11/07/2024 günü saat 13:20'de İzmir 13. Aile Mahkemesinin duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, bulunmaması halinde ayrıca tahkikatın bittiği ve sözlü duruşmaya geçildiği hususunda tebligat ve ihtarat yapılmaksızın yargılamanın yokluğunda yapılıp bitirileceği, mevcut deliller çerçevesinde yokluğunda hüküm kurulacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğini bildirir meşruhatlı davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7. günde davalıya tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.06/06/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02045724