T.C. İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

24 Şubat 2024 00:00:00

Sayı : 2022/1869 Esas 08/12/2023

İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında verilen ara karar gereğince;
15137432006 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet SALİHOĞLU'nun mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından,
4721 Sayılı TMK'nın 594. maddesi uyarınca 15137432006 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet SALİHOĞLU'nun mirasçıları tespit edilemediğinden, birer ay ara ile 2 defa ilan yapılarak hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK'nın 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.
İLGİLİ KİŞİ : MEHMET SALİHOĞLU - 15137432006
Güzelyalı Mah. 37 Sk. No:11 İç Kapı No:1.. Konak/ İZMİR
İZMİR ili, KONAK ilçesi, ALSANCAK mah/köy, 1 Cilt, 2137 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, SALİH ve ULVİYE oğlu/kızı, 01/07/1956 dogumlu,

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01971949