T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

15 May 2024 00:00:00

Örnek No:55*


2023/236 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/236 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, ALİFUAT CEBESOY Mahalle/Köy, 43354 Ada, 13 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm ...
Adresi : Ali Fuat Cebesoy Mah. 9528 Sok. No:4-6 Kat:1 D: 9Karabağlar/İzmir
Yüzölçümü : 1.073,00 m2
Arsa Payı : 4/60
İmar Durumu :Karabağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan kararına göre konu taşınmaz, blok nizam, 4 kat, TAKS:0.40 KAKS:1.60 olmak üzere konut imarlıdır.
Kıymeti : 4.600.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Yönetim planı:19/09/2013 24/09/2013 tar. 18317 yev. Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 15:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 15:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, ALİFUAT CEBESOY Mahalle/Köy, 43354 Ada, 13 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm ...
Adresi : Ali Fuat Cebesoy Mah. 9528 Sok. No:4-6 Kat:2 D:11 Karabağlar/İzmir
Yüzölçümü : 1.073,00 m2
Arsa Payı : 4/60
İmar Durumu :Karabağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan kararına göre konu taşınmaz, blok nizam, 4 kat, TAKS:0.40 KAKS:1.60 olmak üzere konut imarlıdır.
Kıymeti : 4.600.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: yönetim planı:19/09/2013 24/09/2013 tar. 18317 yev.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 15:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 15:00

10/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02031866