T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

23 Şubat 2024 00:00:00

ESAS NO : 2024/65 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER

: OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, KARATEPE KÖYÜ

ADA NO

: 188

PARSEL NO

: 2

YÜZÖLÇÜMÜ

: 2.070,76 m²'lik kısmının irtifak, 21,90 m²'lik kısmın mülkiyet hakkının kamulaştırılması.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI

: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS

VEKİLİ

: Av. MERYEM KUTLU UYSAL - [16170-71482-17023] UETS

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : CEVDETİYE-ASLANTAŞ ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/65 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01988239